Надзорни одбор

Надзорни одбор Задужбине "Порекло":

1. Милица Поповић (1962), Београд, књижничар, Библиотека "Милутин Бојић"

2. Ђорђе Стакић (1982), Београд, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, асистент на Економском факултету Универзитета у Београду

3. Милован Филимоновић (1975), Београд, мастер економиста, Програм за развој Уједињених нација, Београд